BLOGBERICHTEN

Bridge to Better Future
Schippersgracht 3
1011 TR Amsterdam
Email : info@bridgetobetter.org
Telefoon: 06 53519442

ING Bank: NL73 INGB 0006 3750 01
tnv St. Bridge to Better Future, Amsterdam


Bridge to Better Future is

een ANBI-stichting

MEER DINERS VOOR OEKRAIENSE VLUCHTELINGEN


Sinds de aankomst in Nederland verblijven veel vluchtelingen verspreid in diverse opvanglocaties of gezinnen. Zij missen hun thuis.

We organiseerden op 24 mei een Oekraiens diner voor hen. 72 mensen kwamen. 


Er blijkt veel behoefte aan bij elkaar komen, delen en zoeken naar wat mogelijk is. Ook is vervolghulp echt nodig en helpen waar mogelijk.


Als start ,willen twee-wekelijks een diner organiseren.

Helpt u mee dit mogelijk te maken? 


BRIDGE TO BETTER ON TV !

In Januari heeft RTL bij ons gefilmd en is herhaald op zaterdag 9 februari om 13:00 op RTL4. Het programma heet Goed Gevonden en zal Bridge to Better onder de aandacht brengen van de...

5 SELF CARE TIPS

We leven in een periode waarin we veel binnen moeten zijn vanwege de uitbraak van het corona-virus. Kijk dit korte filmpje van Bridge to Better voor tips om goed voor jezelf te zorgen.   ...