WAT KUN JIJ DOEN?

Bridge to Better Future
Schippersgracht 3
1011 TR Amsterdam
Email : info@bridgetobetter.org
Telefoon: 06 53519442ING Bank: NL73 INGB 0006 3750 01
tnv St. Bridge to Better Future, Amsterdam


Bridge to Better Future is

een ANBI-stichting

Schrijf in voor onze nieuwsbrief!

WAT KUN JIJ DOEN ?

Veel mensen zijn begaan met vluchtelingen/vreemdelingen zonder een verblijfstatus en willen helpen. Vandaag helpen met overleven is goed, maar maakt hen ook vaak afhankelijk.


Een vluchteling die hier bescherming zoekt, heeft zonder meer support nodig gedurende de procedure.


Een uitgeprocedeerde economische vreemdeling, die spaart voor een betere toekomst voor zijn/haar familie ziet dat in het overleven hier geen geld overblijft om te sparen. Ze mogen niet werken of studeren. De weg terug naar huis is vaak moeilijk.


Deze mensen wil Bridge to Better helpen door hen

  • Toe te rusten met skills,
  • En een goed plan


Steun Bridge to Better, zodat wij hen kunnen helpen!

Een vreemdeling die na jaren terug naar zijn thuisland gaat, kan dit niet alleen. Met ons programma bieden wij hen steun op maat. Maar ook wij kunnen hulp gebruiken. Opdat we nog meer vreemdelingen nog beter kunnen begeleiden bij een duurzame toekomst. Hulp kan op verschillende manieren. Uw professie, uw bedrijf, creeren van een ervaringsplek, uw inzet als vrijwilliger, materiele hulp, uw gebruikte laptop of naaimachine. Heeft u interesse? Kijk naar de links in het menu wat de mogelijkheden zijn. 


Geef een financiële gift

Ons werk is grotendeels afhankelijk van subsidies en fondsen. Helaas wordt niet alles wat wij (willen) doen door die subsidies gedekt. Of een subsidie vervalt. Ons werk moet doorgaan!


Steun ons financieel door een gift te storten op rekeningnummer NL 73 INGB 0006 375001 ten name van: Stichting Bridge to Better Future te Amsterdam, of doneer direct via iDeal op deze pagina.onder vermelding van: ik steun BtoBF om .................


Uw gift is aftrekbaar.

Per 1 januari 2021 is voor de balasting  Stichting Bridge to Better Future aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Vanaf deze datum hebben ANBI-instellingen fiscale voordelen: ANBI-organisaties hoeven geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang. Uitkeringen van een ANBI zijn in het algemeen belang vrijgesteld voor het schenkingsrecht. Als een instelling door de belastingdienst is aangewezen als ANBI, kan een donateur giften aftrekken van zijn inkomen of vennootschap (binnen de geldende regels).