WAT DOEN WE ?

Bridge to Better Future
Schippersgracht 3
1011 TR Amsterdam
Email : info@bridgetobetter.org
Telefoon: 06 53519442

ING Bank: NL73 INGB 0006 3750 01
tnv St. Bridge to Better Future, Amsterdam


Bridge to Better Future is

een ANBI-stichting

Schrijf in voor onze nieuwsbrief!

 
 
 
 
 
 

VAN KANSLOOS NAAR KANSRIJK

Elk verhaal en situatie is verschillend. Bridge to Better wil een luisterend oor zijn voor migranten en meedenken.

Dit start met:

 • Het geven van juiste informatie
 • Het bieden van hulp en advies daar waar mensen vastlopen in hun procedure
 • Ondersteuning bieden bij onderbouwing van schrijnende situaties
 • Daarnaast helpen een realistisch toekomstperspectief te creeren voor:
  • Prestatushouders en mensen die net een status kregen
  • Economische vluchtelingen die geen status kregen en zich willen voorbereiden op een eervolle terugkeer.


Ons doel is vreemdelingen zonder zicht op een beter bestaan in Nederland helpen bij een duurzame start hier in Nederland of wanneer dit juridisch niet mogelijk is door middel van vrijwillige terugkeer naar het land van oorsprong.

Bridge to Better is specialist in het bieden van maatwerk trajecten aan mensen die deze hulp en aanpak nodig hebben.

Daarom bieden wij:

 • Een fasegericht programma waarin de deelnemer geïnformeerd over reële kansen, gestimuleerd en uitgedaagd wordt. Daarnaast bemiddelen wij om belemmeringen weg te nemen.
 • Een zo naadloos mogelijke aansluiting op de situatie van de migrant vanaf het moment dat hij/zij binnenkomt.
 • Door een persoonlijk leiderschapstraining, die focust op eigen verantwoordelijkheid en versterking eigenwaarde, zelfvertrouwen geeft en nieuwe moed.
 • Door coaching, versterking van hun kwaliteiten en geven voorbeelden en hoe deze in te zetten.
 • Ondernemersvaardigheden, communicatieve vaardigheden en diverse skills trainingen zoals computer, webdesign en vak-trainingen op maat focust op toekomst en mogelijkheden.
 • Na onderzoek, business keuze en maken van een businessplan, helpt een ervaringsplek om een beter beeld te krijgen van wat zij kunnen doen om de kost te verdienen.
 • Mensen met trauma’s en slachtoffers bieden wij daarnaast intensieve begeleiding en Psychoeducatie hoe om te gaan met hun trauma en meer weerbaar en assertief te worden.

 

Na onze training en coaching zullen mensen beter in staat zijn om keuzes te maken en toegerust zijn om een waardig bestaan te gaan leiden. Zij die blijven zullen makkelijker werk vinden.  Sommigen zijn er die uiteindelijk de moed vatten om in hun eigen land duurzaam aan het werk te gaan. Dit laatste is altijd een eigen keus.


Bridge to Better Future benadert de doelgroep proactief, brengt de wensen, capaciteiten en mogelijkheden per individu in kaart, verzorgt trainingen, leertrajecten en empowerment in haar trainingsruimte in Amsterdam en mogelijke locaties elders in Nederland. Het programma duurt 3-6 maanden, waarna de deelnemers een baan krijgen bij participerende bedrijven en organisaties of ervoor kiezen om in hun thuisland een levensvatbaar bedrijfje op te zetten.