WAT DOEN WE ?

Bridge to Better Future
Schippersgracht 3
1011 TR Amsterdam
Email : info@bridgetobetter.org
Telefoon: 06 53519442

ING Bank: NL73 INGB 0006 3750 01
tnv St. Bridge to Better Future, Amsterdam

Schrijf in voor onze nieuwsbrief!

Informatie, Support en aansturing is nodig 


         

Bridge to Better Future wil advies & support geven aan

  • Vreemdelingen die wachten op en status of deze net kregen. 
  • Vluchtelingen die hulp nodig hebben bij het onderbouwen van hun zaak
  • Slachtoffers van geweld of mensenhandel na afwijzing B8-9
  • Uitgeprocedeerde vreemdelingen die vrijwillig met goede support zouden willen terugkeren


Het blijkt dat veel vreemdlingen door ontbreken van de juiste informatie en toegang tot mogelijkheden om zichzelf te ontwikkelen in de hulpverlening belanden en veel te laat aan het werk kunnen.


Vluchtelingen vaak niemand hebben die hen bijstaat na afwijzing van hun zaak en vastlopen.Vanuit onze kennis en ervaring en uitgebreid netwerk, kunnen we soms net even iets meer doen en kan een vreemdeling hiermee geholpen zijn. We werken in deze zaken samen met advocaten.