WAT DOEN WE ?

Bridge to Better Future
Schippersgracht 3
1011 TR Amsterdam
Email : info@bridgetobetter.org
Telefoon: 06 53519442

ING Bank: NL73 INGB 0006 3750 01
tnv St. Bridge to Better Future, Amsterdam

Schrijf in voor onze nieuwsbrief!

 
 
 
 
 
 

Empowerment & Toekomstplan


Deelnemers die willen werken aan een duurzaam perspectief kunnen terecht bij ons voor begeleiding. Bridge to Better biedt persoonlijke begeleiding, gericht op motivatie, toekomst oriëntatie en empowerment, zodat deelnemers van het programma leren de regie over hun leven en daarmee over hun toekomst te nemen.


Deelnemers die een status krijgen worden gemotiveerd en vroegtijdig begeleid om deel te nemen aan de leertrajecten die hen klaarmaakt voor een baan. 

Voor mensen die naar het land van herkomst willen terugkeren, hebben we een fase-gericht programma en speciale training ontwikkeld dat zelfvertrouwen bouwt en mensen daadkrachtig maakt. We kijken naar wat de deelnemer nodig heeft en sluiten onze begeleiding hier zoveel mogelijk op aan. Na het business-programma en de begeleiding kunnen mensen eervol terugkeren en hun leven opbouwen in het land van herkomst.


Deelnemers die nog in een procedure zijn, kunnen ook deelnemen aan het empowerment programma. Uiteindelijk zullen ook zij, wanneer duidlijk is waar hun kansen zijn, hier profijt van hebben.


Ook in deze LOCKDOWN gaan onze trainingen door - gedeeltelijk online !


https://www.powtoon.com/s/dT99lpJmiGP/1/m

Van kansarm naar kansrijk

Veel migranten worden afhankelijk gehouden en verblijven maanden soms jaren in AZC's of opvanghuizen. Bridge to Better wil dit doorbreken en heeft al mooie resultaten gezien.

Bridge to Better biedt een reeks van opbouwende activiteiten aan voor migranten die zich in een vaak kansarme positie bevinden en hen proactief benaderen en stimuleren.


Met ons programma, eventuele counseling en training aanbod willen we aansluiten op de kracht en zelfredzaamheid van de migrant en dat helpen ontwikkelen. Onze aanpak is gericht op en het opdoen van relevante vaardigheden.

In een training Personal development (Covey) worden mensen meegenomen om vanuit afhankelijk zijn, zelf de regie over eigen leven op te nemen om te kunnen werken aan positieve doelen en samenwerking.

We bieden wekelijkse computerlessen en business training
In de business-training leert de deelnemer een businessplan schrijven, dat haalbaar is en een grote kans van slagen heeft. Hiertoe moet het plan voldoen aan onze SMART-vereisten: het moet Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden zijn.

Onze empowerment training loopt parallel aan de business training en leert mensen om aangeleerde destructieve gedachten om te zetten in positieve gedachten. Omgaan met teleurstellingen en leren nieuwe realistische keuzes te maken en meer.

Wij bieden een training aan voor mensen die gebukt gaan onder stress en trauma. Onze training 7-Roses leert mensen met hun problemen toch energie op te doen toch ook verder te komen. 


Daarnaast organiseren we diverse skills-trainingen zoals: Social Media en online shop.

 
Als deelnemers interesse hebben in het opdoen van een specifieke vaardigheden, helpen wij met het zoeken naar een goede mogelijkheid om deze te trainen.

Kijk voor deelname aan ons programma naar ons training-aanbod overzicht.


https://www.powtoon.com/s/dT99lpJmiGP/1/m