WAT DOEN WE ?

Bridge to Better Future
Schippersgracht 3
1011 TR Amsterdam
Email : info@bridgetobetter.org
Telefoon: 06 53519442


ING Bank: NL73 INGB 0006 3750 01
tnv St. Bridge to Better Future, Amsterdam

Schrijf in voor onze nieuwsbrief!

 
 
 
 
 
 

Psycho-educatie & begeleidingMigranten die na verschillende trauma’s ook psychisch wat extra support nodig hebben, willen we ondersteunen. Cultuurverschillen, verwachtingspatronen en persoonlijk isolement vraagt om persoonlijke begeleiding en aandacht van een professional.

Mensen die soms jaren vaak passief wachtten op de beschikking van hun procedure raakten vanwege het ontbreken van enig doel depressief, passief en hulpverleningsafhankelijk.
Veel psychische klachten zijn het gevolg van deze moeilijke periodes waarin zij niet mochten leren, werken en soms wonen.

Belangrijk dan ook om zo gauw er zicht is op een status, in te zetten op activering waardoor het gat naar een normaal leven en de arbeidsmarkt kleiner wordt.
In de meeste gevallen is er een maandenlange wachttijd voor trauma en andere psychische hulp via GGZ instellingen. Waar wel mogelijk werken we parallel samen.

In onze begeleiding hebben we gezien dat support door een professional op gebied van omgaan met trauma, psychische beperking of depressie parallel aan traject goed samengaat. Positieve activering heeft een positief effect op de psychische gesteldheid en is soms zelfs genezend.

Bridge to Better werkt al meer dan 12 jaar met deze doelgroep en heeft een programma ontwikkelt om deze mensen te stimuleren en te begeleiden. Daarnaast is het team oa getraind in een methodiek die parallel aan eventuele behandelaars ingezet kan worden (7-roses (https://7roses.arq.org/nl/methodiek)


Terugkeerbegeleiding voor kwetsbare vertrekkers

Wanneer een deelnemer overweegt om vrijwillig terug te keren naar het land van herkomst of derde land, maar een medisch/psychisch probleem heeft, dan kan Bridge to Better onderzoeken of een verantwoord terugkeertraject mogelijk is. Wanneer continuiteit van medicijnen en behandeling afgestemd is en persoon kan verantwoord vertrekken, ondersteunen wij dat alles afgestemd is en er eventueel extra ondersteunende middelen beschikbaar worden gtesteld.


Aandacht voor medische klachten

Reizen met medische klachten vereist speciale aandacht. Veel vragen over de medische zorg in het land van herkomst moeten van tevoren goed uitgezocht en geregeld worden. Bridge to Better inventariseert samen met de terugkeerder welke problemen er zijn en met diens toestemming nemen we contact op met de behandelende arts/instelling. Deze informatie stemmen we van tevoren af met IOM, die in 130 landen specialistische hulp kan bieden.


Samenwerking IOM

Bridge to Better werkt direct samen met IOM en laat haar hulpverlening naadloos aansluiten op het vervolgtraject in het land van herkomst. IOM is al meer dan 20 jaar specialist in het bieden van zorgtrajecten voor terugkeerders. Zij biedt specialistische hulp bij migranten die medische of psychische problemen hebben. Veel zorgen van terugkeerders kunnen dan ook weggenomen worden doordat er voor vertrek een goed plan is gemaakt en zaken geregeld kunnen worden. In combinatie met de deskundige gespecialiseerde hulp van IOM kan Bridge to Better mensen met medische/psychische problematiek begeleiden naar alle in de IOM lijst genoemde landen.

Lees meer over welke (medische) ondersteuning geboden kan worden op https://iom-nederland.nl/vrijwillige-terugkeer/medisch.


Maatwerk

Bridge to Better gelooft in samenwerking, waarbij het belang van de deelnemer altijd op de eerste plaats komt. We willen maatwerk leveren. Dit houdt in dat het ons niet gaat om hoeveel mensen we helpen, maar dat we trouw kunnen blijven aan onze visie om ons in te zetten voor de mensen die ons zijn toevertrouwd en het beste voor deze mensen bereikt wordt. Dit betekent ook dat we altijd open staan om mee te werken aan een switch naar een specifieke partner, wanneer dit beter aansluit bij de behoeften en/of wensen van de vertrekker.