WIE ZIJN WE

Bridge to Better Future
Schippersgracht 3
1011 TR Amsterdam
Email : info@bridgetobetter.org
Telefoon: 06 53519442

ING Bank: NL73 INGB 0006 3750 01
tnv St. Bridge to Better Future, Amsterdam

Schrijf in voor onze nieuwsbrief!

WIE VOLGEN HET PROGRAMMA?

Wie volgen het programma? 


  1. migranten die wachten op hun status of deze net kregen
  2. Kwetsbare vreemdelingen (slachtoffers mensenhandel)
  3. vreemdelingen of uitgeprocedeerden die geen kans hebben op een status 

Migranten, die een status kregen of hierop wachten, willen wij proactief, vroegtijdig begeleiden door middel van coaching, studiebegeleiding, skills training, leertrajecten en job-keuze. Het blijkt dat voor velen de aansluiting mist en zij onnodig in hulpverlening blijven hangen.  


Slachtoffers van mensenhandel of ander misbruik en mensen met ander trauma na hun vlucht of lang illegaal verblijf begeleiden wij naar een waardig duurzaam bestaan en werk. In dit traject begeleiden we mensen hoe zij na misbruik weer kunnen opstaan en voor zichzelf opkomen, om zo hun eigenwaarde terug te vinden en de cirkel van steeds nieuwe uitbuiting te voorkomen


Vreemdelingen die uitgeprocedeerd zijn en geen perspectief meer hebben op een legaal verblijf en vrijwillig willen terugkeren naar land van herkomst, rusten we toe om met de aangeleerde vaardigheden en business-skills een keuze te maken. Wanneer mensen ervoor kiezen om terug te keren naar hun land, zorgen wij ervoor dat zij toegerust en eervol kunnen terug te keren en in staat zijn voor zichzelf en hun gemeenschap te werken.


Samen kijken we of de situatie veilig genoeg is. Verder kijken we in een orientatiefase wat nodig is om deze stap te maken. Wanneer iemand kiest, gaan we aan de slag. Voor mensen die echt gemotiveerd zijn zetten wij ons optimaal in om hen voor te bereiden op een duurzame terugkeer. Behalve onze basis-trainingen zoals Empowerment en toekomstorientatie, bereiden we mensen in een small-businesstraining optimaal voor om dmv een kleine business inkomen te gaan vewerven. Wanneer een skills training nodig is of korte stage, zoeken we deze op maat.