WIE ZIJN WE

Bridge to Better Future
Schippersgracht 3
1011 TR Amsterdam
Email : info@bridgetobetter.org
Telefoon: 06 53519442

ING Bank: NL73 INGB 0006 3750 01
tnv St. Bridge to Better Future, Amsterdam

Schrijf in voor onze nieuwsbrief!

PRINCIPLES FOR COACHING

Dit is hoe we te werk gaan:


 • Wederzijds vertrouwen
  Het contact met onze cliënten verloopt op basis van gelijkwaardigheid. We zijn eerlijk tegen de deelnemers; zij zijn eerlijk tegen ons.
 • Positieve benadering
  Hoop ligt ten grondslag aan Bridge to Better. Wij willen een brug zijn naar een betere toekomst.
 • Empowerment
  Wij geloven in het geven van hoop, door aansluiting bij de kracht van onze deelnemers. Bewustwording van mogelijkheden en het leren nemen van eigen verantwoordelijkheid.
 • Persoonsgericht
  Elke cliënt heeft andere behoeftes, elk verhaal vergt een andere aanpak. Al onze deelnemers ontvangen dan ook een persoonlijke coaching.
 • Duurzame aanpak 
  (Pre)statushouders willen wij proactief begeleiden zodat ze zo snel mogelijk aan het werk kunnen. Voorkomen dat zij in een jarenlang hulpciquit komen.

  Deelnemers die terugkeren, zijn in staat een klein bedrijfje te runnen of zo aan het werk gaan, dat zij blijvend in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Bridge to Better helpt ook bij de opstart ter plaatse. Hierbij wordt gebruik gemaakt van zowel lokale hulp als ondersteuning vanuit het eigen netwerk.


  DE VOORDELEN VAN ONZE AANPAK

   
   
   
   
   
   


  • Door jonge statushouders vroegtijdig ervaring te laten opdoen d.m.v. leertrajecten, kunnen zij zodra zij hun status krijgen direct aan hetv werk. We voorkomen zo dat zij uitkeringsafhankelijk worden en steeds meer wegzakken in de hulpverlening.
  • Door vreemdelingen vrijwillig en met perspectief te laten terugkeren, draagt Nederland bij aan daadwerkelijke hulp voor op de langere termijn. Tegelijkertijd bieden we een elegante oplossing voor financiële en maatschappelijke belasting voor ons land op zowel korte als lange termijn.
  • Het resultaat van onze aanpak is een win-win situatie voor zowel de overheid als de (illegale) vreemdeling. Er wordt immers geen beroep meer gedaan op overheidsgelden, terwijl de terugkeerder in eigen land kan voorzien in zijn eigen levensonderhoud.  
  • Door persoonlijke coaching helpen we mensen om waardig terug te keren. De eerdere uitzichtloze situatie is nu een kans op een betere toekomst geworden.